Bakom namnet PetiteKnit står Mette Wendelboe Okkels, som utvecklar stickmönster till både kvinnor och män och barn i alla åldrar

PetiteKnit startades 2016 och sedan dess har det släppts över 200 mönster i flera olika svårighetsgrader, och det kommer ständigt fler mönster. Utöver stickmönster, utvecklar och säljer PetiteKnit även produkter som är näst intill oumbärliga när man stickar.

Hur och när lärde du dig att sticka?

När jag var 6 år gammal lärde min mormor mig att sticka, och jag har mer eller mindre stickat i hela mitt liv. Men det var först flera år senare, när jag var föräldraledig med min första dotter, som jag började sticka med målet att skapa egna mönster. Jag träffade en grupp äldre kvinnor, som samlades för att sticka och prata, och de lärde mig en massa om olika tekniker och vilken glädje det kan vara, både socialt och hantverksmässigt, att jobba med stickorna.

Vad fick dig till att arbeta professionellt med stickning?

Även om det inte var de som lärde mig att sticka, så var det ändå min mamma och pappa som inspirerade mig till att bli självständig och att göra min kreativa sida till min livsstil. De har båda två varit egna företagare under hela mitt liv, så idén om att arbeta för mig själv och att skapa min egen verksamhet, har alltid legat nära till hands – detta trots att jag läste medicin i nästan 10 år innan jag insåg att jag ville arbeta som egenföretagare.

Att det blev just stickning har alltså både legat nära till hands men var också en fråga om tillfällighet, för det skulle också ha kunnat vara något annat kreativt. Men att det blev just stickning handlar nog mycket om att stickningen är något som man alltid kan ha med sig, för oavsett om man är på språng eller bara har fem minuter, så kan man alltid ha stickningen med sig och hinna sticka ett par varv eller bara några maskor. Det har blivit en del av den jag är, att jag aldrig går utanför dörren utan att ha garn med i väskan.

Själva processen med att sticka är både inspirerande och avslappnande, och medan jag har stickorna i händerna får jag idéer till att arbeta med de olika teknikerna och att utnyttja hantverket. Dessutom tycker jag om att sprida stickningen, att förklara hur man kommer från ett steg till nästa, att räkna om och anpassa och att göra uträkningar.

Har du en särskild rutin för hur du arbetar med nya mönster?

När jag startar ett nytt projekt, börjar det som regel med en idé, antingen en vag idé om en färg eller en konkret idé om en konstruktion eller en teknik som används på ett särskilt sätt. Därefter börjar jag med att sticka till mig själv medan jag gör anteckningar under processen – vilket ofta betyder en hel del upprepade försök eftersom idén tar form på riktigt först på stickorna. Jag gillar verkligen att utmana mig själv och teknikerna. Det är helt otroligt så många olika sätt det finns att sticka något så simpelt som en raglantröja på! Den grundläggande konstruktionen är densamma, men skillnaderna ligger i hur teknikerna är kombinerade. Därutöver spelar garnet en stor roll, så samma konstruktion kan bete sig väldigt olika beroende på garnkvalitet.

Jag tycker som regel att det är mer intressant att arbeta med konstruktion än med struktur – även om strukturstickning nu också börjat intressera mig.

När konstruktionen är på plats, kommer arbetet med att räkna på siffrorna för att anpassa beskrivningen till olika storlekar och att få ordning på mina anteckningar så att det tar formen av ett mönster. Ibland är denna del av processen enkel, men andra gånger kräver det en del arbete att få ordning på alla detaljer i alla storlekar och delar av den färdigstickade produkten.

Det är en utmanande del av processen, men att skriva mönster och att kommunicera alla stegen på ett sätt som är lätt att följa, är också en tillfredsställande del.

Vad har medicinstudierna betytt för ditt arbete med stickningen?

Mina 10 år som medicinstuderande har betytt en hel del när det kommer till mitt sätt att skriva mönster. På många sätt är det samma sak att skriva ett mönster som att skriva en vetenskaplig artikel. Min handledare på universitetet sa till mig att ett metodavsnitt ska vara skrivet så att vem som helst skulle kunna upprepa det. Det är en fråga om balans i hur mycket information som finns med. Det ska varken vara för mycket information så att det blir störande, eller för lite så att det känns otillräckligt. I grunden är det samma sak när man skriver ett mönster. Jag beskriver varje nödvändigt steg, så att var och en som har kännedom om teknikerna kan komma fram till samma resultat genom att följa beskrivningen i mönstret.

Det sättet att tänka på instruktionerna har format mitt sätt att skriva mönster, men också sättet jag utvecklar dem på. Det som ej är nödvändigt skalas av och fokus blir på de viktigaste detaljerna och de naturliga övergångarna från ett steg till nästa.

Mina år som studerande har också lärt mig att vara grundlig och hur viktigt det är med alla steg i beräkningarna. Som stickdesigner skulle jag inte vilja vara utan mina år av medicinstudier.

Vad inspirerar dig?

Det är alltid en av de svårast frågorna att svara på, eftersom inspiration kommer från alla håll. Det kan vara en färg, en form, en kvinna som går förbi mig på gatan. Jag försöker alltid vara så öppen för intryck som möjligt.

Vad är det viktigaste för dig, när du utvecklar nya mönster?

En stor del av min motivation för att sticka till mig själv har alltid varit att kunna sticka något av lika hög, eller högre, kvalitet än något jag skulle kunna köpa – både i kvaliteten på garnet och i sättet som det stickade plagget sitter på mig. Av den anledningen är det första jag tänker på när jag designar, att det ska vara något som jag själv, eller min familj, har lust att bära eller använda.

När jag stickar vill jag utmana mig själv, samtidigt som jag tänker på stickningens flow. Flowet i stickningen är en svår sak att förklara, men för mig är det när varje steg följer varandra utan onödiga avbrott eller monteringsarbete. Det är få saker som är så tillfredsställande när det kommer till flow som att sticka en raglantröja.

Jag tror – och hoppas – att när flowet är rätt, så är mönstret också lättare att följa och de olika stegen likaså. Även när ett mönster använder flera olika och svåra tekniker. 

Vad är det intressanta med att sticka?

Att sticka är intressant av flera anledningar: Att sticka är i sig själv en meditativ process och att arbeta med sina händer och hålla händerna och tankarna igång är gott nog i sig själv, men stickning har också den fördelen att det resulterar i en produkt. För mig gör det stickning mer intressant än andra motsvarande meditativa sysslor som t.ex. att lägga ett pussel. Det hjälper till att motivera mig, samtidigt som jag slappnar av. Jag tror att det är det som driver så många till att sticka; njutningen i att göra något som känns bra, samtidigt som det har ett syfte.

Vad är det bästa med att kunna sticka själv?

Det bästa med att sticka själv är att kvaliteten kan prioriteras och att det färdiga stickade föremålet kan bli precis som du själv önskar när det kommer till saker som garn, färger, längd och liknande detaljer som man inte kan köpa samma urval av i butikerna. Få ändringar kan göra stor skillnad och när man själv sitter med stickprojektet i händerna, så kan man genomföra de ändringarna.

Att själv ha stickat – eller att få något stickat – gör det färdiga stickade föremålet så mycket mer meningsfullt. Det ligger många känslor i de många timmar som det har tagit att sticka.

Vad är det viktigaste när man stickar?

Personligen tror jag att det viktigaste att tänka på när man stickar, är att anstränga sig. Precis som att processen har ett syfte, så vill jag gärna att det färdiga resultatet är något som jag faktiskt kommer glädjas av att använda. Av samma anledning repar jag hellre upp en nästan färdig tröja om jag gjort ett fel tidigare i arbetet, än att den inte sitter bra på mig – och eftersom processen är en del av det fina med att sticka, så känns det okej att ha arbetat många timmar, hellre än att skynda mig och i slutändan inte bli nöjd.

Utöver det så sätter jag stort pris på kvalitet. När jag använder många timmar på att sticka, känns det bra att använda kvalitetsgarn och kvalitetsutrustning.