Handelsbetingelser for privatkunder

PetiteKnit
Møllehatten 21, 2.1
8240 Risskov
mail: support@petiteknit.com
CVR: 36335955
Telefon: 42707217


Adresse- og mailoplysninger

Sørg altid for at tjekke, at du har oplyst din adresse og mailadresse korrekt. 

Hvis der er fejl i den oplyste mailadresse, vil du ikke modtage en ordrebekræftelse eller Track and Trace-nummer på din ordre, hvis du har valgt sporbar forsendelse.


Ordrebekræftelse

Du modtager en ordrebekræftelse på den oplyste mailadresse umiddelbart efter køb.

Modtager du ikke denne ordrebekræftelse, bedes du kontakte os på support@petiteknit.com.


Betaling

PetiteKnit modtager online betalinger med Visa, Maestro, Mastercard, MobilePay og PayPal.


Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)


PetiteKnit benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder, at dine data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende.


Levering

Opskrifter sendes som pdf-filer til din mailadresse. Sørg altid for at tjekke, at du har oplyst din mailadresse korrekt.

Leveringstiden for din ordre er 1-2 hverdage med GLS, 5-7 dage med PostNord i Danmark og op til 5-15 hverdage med PostNord i resten af verden.

Der afsendes ordrer mandag-torsdag, medmindre disse falder på en helligdag/lukkedag.

Ordrer afgivet i weekend eller på helligdage bliver afsendt førstkommende hverdag (mandag-torsdag).

I forbindelse med ferier og helligdage kan der opstå længere leveringstid.


Leveringsområde: Vi leverer til alle lande.


Fragten bliver beregnet ud fra vægt.


Alle ordrer, der sendes med GLS og PostNord får et trackingnummer.

 

Forsendelser med PostNord leveres direkte til adressen, og må henstilles på adressen ved levering hvis der ikke er plads i postkassen.


Udeblevne forsendelser
Har du valgt levering til pakkeshop, vær opmærksom på afhentningsfristen. Ved overskreden frist sendes pakken mod gebyr retur til os. Se afsnit om uafhentede pakker.


Ved udeblevne leverancer kontaktes support@petiteknit.com


Beskadiget levering

Er din ordre beskadiget ved levering, skal du kontakte os på support@petiteknit.com.

Medsend billeddokumentation for den beskadigede ordre.


Fortrydelsesret på digitale varer
Ved køb af digitale varer/opskrifter accepterer du samtidig, at dine 14 dages fortrydelsesret på det digitale produkt bortfalder.


Fortrydelsesret på fysiske varer

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på fysiske varer købt på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. 14 dags perioden gælder fra den dag, hvor ordren er leveret.

Varer tages ikke retur uden forudgående aftale på mail. 

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail support@petiteknit.com. 
Derefter vil du modtage information om hvordan ordren returneres.

Forsendelser sendt til pakkeshop/pakkeboks modtages ikke/afhentes ikke og betragtes ikke som gyldig brug af fortrydelsesret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholdes af kunden selv.

Varer, der ønskes returneret, skal være ubrugte og i original, ubrudt og intakt emballage. 

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter, vi er informeret om din brug af fortrydelsesretten

Ansvaret for de returnerede varer overgår først til PetiteKnit ved bekræftelse af modtagelse på returadressen. Returvarer sendes forsvarligt indpakket og sendes som sporbar pakke, hvis du ønsker sporing og bekræftelse på at returvarerne er modtaget. Din forsendelseskvittering er din dokumentation for, at returvarerne er afsendt og overdraget til fragtfirma.

Hvis du returnerer den fulde ordre, refunderer vi det fulde beløb for de fysiske varer, herunder leveringsomkostninger. Har du valgt en anden leveringsmetode ved bestilling end vores billigste standardlevering, refunderes kun et fragtbeløb svarende til prisen for vores billigste standardlevering.

Beløb tilbagebetales kun til det betalingsmiddel, der er benyttet ifm. køb. 


Uafhentede pakker

Uafhentede pakker eller pakker, hvor der er nægtet modtagelse, betragtes ikke som gyldig brug af fortrydelsesret. Uafhentede pakker og pakker, hvor der er nægtet modtagelse, fratrækkes returneringsomkostninger fra det beløb, der tilbagebetales, når vi modtager ordren.


Beløbet refunderes ved modtagelse af pakken. 


Var returneringen af pakken en fejl, kontaktes support@petiteknit.com.


Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder, at du må prøve varen på samme måde, som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til PetiteKnit at vurdere varens stand


Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i materiale og fabrikation.


Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til PetiteKnit i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt.

PetiteKnit dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang, hvis reklamationen er berettiget.


Vi forbeholder os retten til at afhjælpe en mangel eller erstatte med en ubeskadiget vare fremfor at betale købsbeløbet tilbage. Det vil sige, at din vare bliver repareret, eller du vil få en ny vare tilsendt som erstatning for den, der reklameres for, såfremt din reklamation er berettiget.
Er det ikke muligt at reparere eller erstatte varen refunderes beløbet.


Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, der er opstået på grund af forkert brug, forkert vask og pleje af tekstiler, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Ved reklamation, fejl og mangler kontakt os på:


PetiteKnit
Møllehatten 21, 2.1
8240 Risskov

Mail: support@petiteknit.com

Telefon: 42707217


Reklamationer modtages ikke, hvis disse er sendt på efterkrav eller sendes til pakkeshop/pakkeboks.


Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger, når du køber via en PensoPay-betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/


Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, tastefejl, udsolgte varer samt moms- og afgiftsændringer. Tilbud gælder så længe lager haves. 

_________________________

Terms and conditions for private customers

PetiteKnit
Møllehatten 19, 1. sal,
8240 Risskov
mail: support@petiteknit.com
CVR: 36335955
Phone: +45 42707217

 

Address and mail

Always take care to ensure that you give the correct postal address and email address in your order. If the email address you provide is incorrect, you will not receive an order confirmation (or a Track and Trace number for your order, if you have selected trackable shipment).

 

Order confirmation

Upon order completion you will receive an order confirmation to the email address you have given.

If you do not receive this order confirmation, please contact us at support@petiteknit.com.

 

Payment

PetiteKnit accepts payment with Visa, Maestro, Mastercard, MobilePay and PayPal.

 

All given prices on the website are incl. VAT.
Prices on the website are shown in:
Denmark - Kroner (DKK)

 

Payments to PetiteKnit are processed through a secure payment server that encrypts all information using an SSL protocol, which means that your data is safe and secure and cannot be read or accessed by third parties.

 

Delivery

Patterns will be sent as PDF-files to your mail. Always take care to ensure that you give the correct email address in your order.

 

Order shipped with GLS are delivered within 1-2 workdays. 

Orders shipped with PostNord are delivered within 5-15 workdays.

 

We ship orders Monday-Thursday, not including bank holidays/closed days.

Orders which are received during the weekend or on a bank holiday are shipped on the first coming workday (Monday-Thursday).

Holidays and bank holidays may cause longer delivery times.

 

PetiteKnit delivers to all countries.


Shipping is calculated according to weight.

 

All orders shipped with GLS and PostNord Tracked are given a tracking number.

 

Undelivered parcels


Please take care to note your deadline for claiming your parcel, if you have chosen to have your order shipped to a pick-up point. If your parcel is not picked up within the given time limit, it is returned to us for a fee. See section on unclaimed parcels.

Please contact us at support@petiteknit.com regarding undelivered orders.

 

Damaged orders

If your order is damaged upon delivery, please contact us at support@petiteknit.com.

Please send photos documenting the damage when contacting us.

 

Right of cancellation for digital products
When purchasing digital products/patterns, you agree upon checkout that the 14-day cancellation period for the digital product is null and void.

 

Right of cancellation for physical goods 

When purchasing physical products, the cancellation period is 14 days unless other arrangements have been made or are stated on your order confirmation.

Please contact us at support@petiteknit.com if you want to return your order. We will then provide you with the information on how to return.

Returns that are sent to a pick-up point will not be collected and will not be considered a valid use of the right of cancellation.

The 14 days right of cancellation period begins the day an order is delivered.

The customer bears the cost of return.

Returned products must be unused and in the original, unbroken packaging. 

Notification of return must be given no more than 14 days after delivery and the return parcel must arrive no more than 14 days after the notice of return has been given.

The customer bears the responsibility for the returned products until PetiteKnit sends confirmation that the parcel has been received. Returned products must be sent appropriately wrapped and sent with trackable shipping if you want confirmation of delivery.

Your shipping receipt is your documentation that the return parcel has been shipped and given into the care of the shipping company.

If returning the entire order, a full refund is given for both the physical products and the cost of shipping. If a shipping option other than the cheapest standard shipping was selected, only the cost of the cheapest standard shipping option will be refunded.

Returns are refunded to the same payment method that was used when placing the order. 

Unclaimed parcels

Unclaimed parcels and parcels where receipt has been denied, are not considered a valid use of the right of cancellation. For unclaimed parcels and parcels where receipt has been denied, the cost of return is deducted from the amount refunded.

 

A refund will be issues at the time of the return.

 

If the return was a mistake, please contact support@petiteknit.com

 

Condition of returned products

The customer bears the responsibility for any reduction in value of returned products, caused by any handling beyond what is necessary to determine the type, use and function of the product. This means that you may only test the product in the same way you would if shopping in a brick-and-mortar store.

 

If the product has been handled beyond what is described above, it will be considered used and thus of reduced value. This means that only a small percentage or none of the purchase price will be refunded. PetiteKnit alone evaluates the condition of returned items.

 

Right of complaint

According to Danish law there is a 2 year right of complaint period. The right of complaint applies specifically to defects in materials and manufacture of a product.

 

PetiteKnit must be informed of complaints regarding materials and manufacture within a reasonable time after receiving the product. 
Here a maximum of 2 months is considered reasonable time unless another arrangement has been made.

If the complaint is legitimate PetiteKnit will cover the cost of return within reason.

 

We reserve the right to remedy the defect or replace the defect product, rather than giving a refund. This means that the product will be repaired, or a new will be sent to replace the defect product, if the complaint is legitimate.

 

The right of complaint does not cover defects or damages caused by incorrect handling, incorrect wash or care, lack of maintenance or normal wear and tear. 

Regarding complaints, defects and damages contact us at:

 

PetiteKnit
Møllehatten 19, 1. sal,
8240 Risskov

DENMARK


Mail: support@petiteknit.com

Phone: +45 42707217

 

Right of complaint returns will not be accepted if they are sent cash on delivery or to a parcel shop or pick-up point.

 

Consumer protection

Read more about how you are protected as a consumer when using PensoPay as your payment method:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Reservations
We make reservations for any errors in pricing, printing, typing, for out-of-stock items and for any changes in VAT and tax rules. All special sale offers are only valid while stock lasts. 

_________________________


Forhandlervilkår // Wholesale terms and conditions >