Opstart på Ingen Dikkedarer Sweater //
Beginning the No Frills Sweater

Opstart på Novice Sweater //
Beginning Novice Sweater

Opstart på ærmet (Novice Sweater) //
Beginning the sleeve (Novice Sweater)

Opstart på Ingeborg //
Beginning Ingeborg