Italiensk aflukning //
Tubular bind off

Aflukning på ærmer //
Bind off on the sleeves

Aflukning i rib //
Bind off in rib

Italiensk aflukning på rundpind //
Tubular bind off in the round

Optrævle en italiensk aflukning //
Undo a tubular bind off

Italiensk aflukning på 2x2 rib //
Tubular bind off on 2x2 rib

Sæt fart på italiensk aflukning //
Speed up your tubular bind off

Tubular italiensk aflukning //
Tubular italian bind off